Aktuelt

 • 15.08.2017
  Informasjon på samisk om pasientreiser

  For samisktalende brukere av Pasientreiser finnes det både informasjon og søknadsskjemaer på samisk.

 • 10.08.2017
  Velkommen om bord på Helseekspressen mellom Brønnøysund og Mo i Rana

  Når du reiser med Helseekspressen er det enten bussvert Bjarne Holmberg eller bussvert Bjørg-Inger Horn som møter deg. En helt ny spesialtilpasset buss kjører hver dag mellom Brønnøysund og Mo i Rana for å frakte pasienter til og fra sykehu...

 • 20.06.2017
  Sommertider i Pasientreiser

  Noen av pasientreisekontorene endrer åpningstidene sine, og enkelte av rutene til Helsekspressen og Helsebussen er innstilt i sommer. 

 • 12.06.2017
  Nye avtaler for pasienttransport i Stavanger, Sandnes og Randaberg kommune

  Helse Stavanger HF har inngått avtaler for ikke-akutt pasienttransport i kommunene Stavanger, Sandnes og Randaberg. Avtalene gjelder fra 21. juni 2017.

 • 12.06.2017
  Enklere for pasientene å planlegge egne reiser

  Pasientreiser HF har, i samarbeid med helsenorge.no-redaksjonen og Entur, valgt å lenke til den nasjonale reiseplanlegggeren Tidr.no på pasientreisers område på helsenorge.no.

 • 03.05.2017
  Oppdaterte reiseregningsskjema

  Reviderte versjoner av reiseregningsskjemaet er tilgjengelige på helsenorge.no, og for bestilling på pasientreiser.no.

 • 07.04.2017
  Fra ansvarlig selskap til helseforetak

  Fra 1. april omdannes Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap til helseforetak.  Ved å bli organisert som et helseforetak vil selskapet i større grad fremstå som en integrert del av spesialisthelsetjenesten. 

 • 06.04.2017
  Endringer i påsken

  I påsken endres rutetidene for enkelte av Helseekspressene og åpningstidene for noen av pasientreisekontorene.

 • 08.03.2017
  Rekvirering når det mangler rutegående tilbud

  Det er pasientreisekontoret som skal rekvirere transport til pasienten når det er trafikale årsaker til at pasienten trenger tilrettelagt transport. 

 • 27.02.2017
  Nå kan flere søke elektronisk

  Pasienter og foresatte kan søke om å få dekket reise- og tilleggsutgifter på helsenorge.no. Man kan nå laste opp nødvendig dokumentasjon, som for eksempel helseattest fra behandler og kvitteringer. 

 • 17.02.2017
  Ny NISSY-versjon gir mulighet for serierekvirering

  Serierekvirering har i lengre tid vært etterspurt fra fysioterapeuter og andre rekvirenter som rekvirerer direkte fra sitt EPJ-system.

 • 14.02.2017
  Rutetider for Helseekspressene på helsenorge.no

  Rutetabellene for Helseekspressen og Helsebussene ligger på helsenorge.no, sammen med annet pasientrettet innhold.

 • 01.02.2017
  Ny syketransportbil i drift ved St. Olavs Hospital

  Den samlede ambulanse- og pasienttransporttjenesten styrkes fra 1. februar, ved å ta i bruk en syketransportbil tilpasset pasienter som ikke trenger medisinsk behandling eller overvåkning under transporten.

 • 25.01.2017
  Bekreftelse på bil og drosje

  Selv om det nesten ikke lenger er behov for oppmøtebekreftelse etter at det nye regelverket for pasientreiser trådte i kraft, må behandlere fortsatt attestere behovet for bil eller drosje.

 • 16.12.2016
  Pasienter i Stavanger, Sandnes og Randaberg må legge ut for reisene sine selv

  Fra 1. januar 2017 har Helse Stavanger HF ingen avtaler for ikke-akutt pasienttransport for reisende i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Hjelmeland og Kvitsøy. Alle som reiser med rekvisisjon, og har startsted i disse kommunene, må legge ut fo...

 • 02.12.2016
  Endringer i julen

  I julen endres rutetidene for enkelte av Helseekspressene og åpningstidene for noen av pasientreisekontorene.

 • 27.10.2016
  Viktig om nytt reiseregningsskjema

  Brukere av pasientreiser som ikke kan, eller ønsker å søke refusjon på helsenorge, må bruke nytt papirskjema for reiser gjennomført etter 1. oktober 2016. 

 • 04.10.2016
  Nytt regelverk for pasientreiser

  Fra 1. oktober 2016 gjelder nye regler for pasientreiser.

 • 30.09.2016
  Krav til oppmøtebekreftelse forenkles

  Selv om de fleste slipper å legge ved oppmøtebekreftelse når de skal søke om dekning av utgifter til en pasientreise, er det fortsatt noen som må det.