Aktuelt

08.03.2017

Rekvirering når det mangler rutegående tilbud

Det er pasientreisekontoret som skal rekvirere transport til pasienten når det er trafikale årsaker til at pasienten trenger tilrettelagt transport. 
27.02.2017

Nå kan flere søke elektronisk

Pasienter og foresatte kan søke om å få dekket reise- og tilleggsutgifter på helsenorge.no. Man kan nå laste opp nødvendig dokumentasjon, som for eksempel helseattest fra behandler og kvitteringer. 
17.02.2017

Ny NISSY-versjon gir mulighet for serierekvirering

Serierekvirering har i lengre tid vært etterspurt fra fysioterapeuter og andre rekvirenter som rekvirerer direkte fra sitt EPJ-system.
14.02.2017

Rutetider for Helseekspressene på helsenorge.no

Rutetabellene for Helseekspressen og Helsebussene ligger på helsenorge.no, sammen med annet pasientrettet innhold.
01.02.2017

Ny syketransportbil i drift ved St. Olavs Hospital

Den samlede ambulanse- og pasienttransporttjenesten styrkes fra 1. februar, ved å ta i bruk en syketransportbil tilpasset pasienter som ikke trenger medisinsk behandling eller overvåkning under transporten.
25.01.2017

Bekreftelse på bil og drosje

Selv om det nesten ikke lenger er behov for oppmøtebekreftelse etter at det nye regelverket for pasientreiser trådte i kraft, må behandlere fortsatt attestere behovet for bil eller drosje.
16.12.2016

Pasienter i Stavanger, Sandnes og Randaberg må legge ut for reisene sine selv

Fra 1. januar 2017 har Helse Stavanger HF ingen avtaler for ikke-akutt pasienttransport for reisende i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Hjelmeland og Kvitsøy. Alle som reiser med rekvisisjon, og har startsted i disse kommunene, må legge ut fo...
02.12.2016

Endringer i julen

I julen endres rutetidene for enkelte av Helseekspressene og åpningstidene for noen av pasientreisekontorene.
27.10.2016

Viktig om nytt reiseregningsskjema

Brukere av pasientreiser som ikke kan, eller ønsker å søke refusjon på helsenorge, må bruke nytt papirskjema for reiser gjennomført etter 1. oktober 2016. 
04.10.2016

Nytt regelverk for pasientreiser

Fra 1. oktober 2016 gjelder nye regler for pasientreiser.
30.09.2016

Krav til oppmøtebekreftelse forenkles

Selv om de fleste slipper å legge ved oppmøtebekreftelse når de skal søke om dekning av utgifter til en pasientreise, er det fortsatt noen som må det.  
Se flere
Se flere saker()