HELSENORGE

Dokumentasjonskrav ved pasientreiser

Behandler må dokumentere helsemessige behov for transport, og i noen tilfeller oppmøte, i forbindelse med pasientreiser uten rekvisisjon.

Foto: Pasientreiser HF / Max Emanuelson

For å gjøre det enkelt for deg som behandler å dokumentere pasientens behov ved pasientreiser, er det laget et skjema som du kan fylle ut. I disse tilfellene kan du som behandler fylle ut skjemaet for pasienten eller den pårørende for å dokumentere:

 • Behov for reiseledsager av helsemessige årsaker
 • Behov for bruk av bil av helsemessige årsaker
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Yrkesskade
 • Oppmøtebekreftelse, i de tilfellene dette er nødvendig

Bokmål: 

 


Oppmøtebekreftelse

Pasienter slipper i de fleste tilfeller å legge ved oppmøtebekreftelse i søknaden. Bekreftelse på oppmøte blir hentet fra egne registre, uansett om det søkes elektronisk eller på papir.

Det er noen tilfeller hvor oppmøtebekreftelse likevel må legges ved søknaden. Dette er:

 • Når foresatte søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år
 • For ledsager som skal søke om å få dekket egne reiseutgifter
 • For pårørende som skal søke om å få dekket reiseutgifter
 • For kurs og annen behandling som ikke registreres i elektronisk pasientjournal
 • For personer med hemmelig adresse (adressesperre 6 og 7 i folkeregisteret)
 • For reiser i forbindelse med fristbrudd og organdonasjon

Bil eller drosje

Behandler skal alltid dokumentere behovet for bil eller drosje, når dette er nødvendig av helsemessige årsaker.

Tilleggsutgifter for parkering, bilferge, bom og piggdekk dekkes hvis det er nødvendig å bruke bil på reisen av helsemessige årsaker.

Hvis det er trafikale årsaker til behovet for bil eller drosje, som for eksempel at det ikke går rutegående transport på strekningen, må pasienten ringe Pasientreiser.

Nærmeste sted

I utgangspunktet dekkes reiser til nærmeste sted der behandlingen kan gis. Ved reiser til primærhelsetjenester, dekkes reiser innenfor pasientens kommune. Ved reiser til spesialisthelsetjenester, dekkes reiser innenfor pasientens helseregion. 

Hvis en pasient har reist til behandling utenfor helseregionen sin, og benyttet seg av retten til fritt behandlingsvalg, kan pasienten likevel få dekket reisen, men må betale en høyere egenandel. Dersom pasienten må reise ut av helseregionen sin fordi det er det nærmeste stedet behandlingen kan gis, må henvisende behandler dokumentere dette. Da betaler pasienten bare vanlig egenandel.

Hvis en pasient skal ha rett til å få dekket reiser til primærhelsetjenester utenfor sin egen kommune eller samarbeidende kommune, må en behandler i pasientens kommune dokumentere at behandlingsstedet er det nærmeste stedet behandlingen kan gis. Hvis dette ikke kan dokumenteres, dekkes reiser til tilsvarende behandler innenfor pasientens kommune.

Yrkesskade

Ved yrkesskade skal det ikke betales egenandel ved pasientreiser.

For at pasienten skal slippe å betale egenandel for reisen, må behandler dokumentere at behandlingen er relatert til yrkesskaden.

Øyeblikkelig hjelp

Hvis behandlingen gjelder øyeblikkelig hjelp må dette dokumenteres av behandler, slik at pasienten eventuelt kan få dekket tilleggsutgifter eller drosje.  

Les om pasientens søknadsmuligheter

Fant du det du lette etter?