Rekvirere transport

Rekvisisjon for pasientreise skal bare utstedes til pasienter som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker.

Viktig informasjon i forbindelse med oppgraderinger i NISSY uke 37

Bestill ny bruker/behandlingssted i NISSY

For å rekvirere en pasientreise, må du som behandler ha en bruker i systemet for rekvirering. I tillegg må behandlingsstedet du jobber ved være registrert.

Bestill ny bruker/behandlingssted i NISSY her 

Slik rekvireres transport

Pasientreiser kan rekvireres elektronisk, via faks eller via telefon. Hva slags rekvisisjonsform som benyttes, avhenger av om behandleren er tilknyttet helsenettet.

Elektronisk rek​visisjon

Behandlere som er tilknyttet helsenettet til Norsk Helsenett kan rekvirere pasientreiser elektronisk.

Løsningen gir rask og sikker formidling av informasjon fra behandler til transportør. Det finnes muligheter for elektronisk rekvirering av pasientreiser i mange av de største journalsystemene. Det er også mulig å få tilgang til pasientreisers eget system for elektronisk rekvirering, NISSY.​

Logg inn i NISSY her:

Spesialisthelsetjenesten:


Ta kontakt med lokalt pasientreisekontor på 05515 ved spørsmål knyttet til bruk av elektronisk rekvisisjon. Pasientreisekontoret vil hjelpe med nødvendig informasjon som oppsett, bruker-ID-er og passord. 

I de tilfellene behandleren ikke har tilgang til elektronisk rekvirering, for eksempel ved nedetid i systemet eller ved hjemmebesøk, skal rød papirrekvisisjon benyttes som reserveløsning.

For spørsmål om oppsett og teknisk løsning i behandlerens journalsystem, må den aktuelle systemleverandøren kontaktes. 

Rekvisisjon via faks

Bruk av telefaks er særlig aktuelt for b​ehandlere som har et større antall pasienter, men som ikke har tilknytning til helsenettet, eksempelvis fysioterapeuter og kiropraktorer.

​Ta kontakt med lokalt pasientreisekontor på telefon 05515 for å få informasjon om rekvirering via telefaks.


I de tilfellene behandleren ikke har tilgang til faksrekvirering, for eksempel ved nedetid i systemet, ved hjemmebesøk eller strømbrudd, kan rød papirrekvisisjon benyttes som reserveløsning.

Telefonrek​visisjon

For behandlere som verken kan benytte ele​​ktronisk rekvisisjon eller faksrekvisisjon, eller som har et lite antall rekvisisjoner, er det etablert løsninger for rekvisisjon på telefon.

​Flere pasientreisekontor har egne tastevalg for behandlere, som skal sikre raskt svar. Ring lokalt pasientreisekontor på 05515.​

Brukermanualer

​Se brukermanualer for elektronisk rekvirering​​​​


Hvem kan rekvirere transport?

Pasientens behandler, for eksempel: 

 • Lege

 • Psykolog

 • Jordmor

 • Helsesøster

 • Fysioterapeut

 • Kiropraktor

 • Logoped

 • Audiopedagog

 • Ortoptist

 • Tannlege 

 • Oversykepleier

 • Avdelingssykepleier

 • Faglig ansvarlig på røntgenavdeling eller laboratorium på sykehus

 • Tannlege og tannpleier, når det gis behandling Helfo yter refusjon for

 • Ansatte i helse- og omsorgstjenesten ved reise til institusjon som yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Det er kun de ansvarlige behandlerne som kan attestere behovet for rekvirert transport, selv om for eksempel helsesekretær fyller ut selve rekvisisjonen.

Hv​em utsteder rekvisisj​​​on​e​​n?

Hovedregelen er at behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon til førstegangsbehandling hos spesialisthelsetjenesten når det rekvireres på medisinsk grunnlag. ​

Det kan forekomme unntak for reiser til noen typer behandlinger i enkelte områder. Ta kontakt med lokalt pasientreisekontor på telefon 05515 ved spørsmål om rekvirering og rekvisisjonspraksis.

Veileder for rekvirenter

Behandlere kan utstede rekvisisjon til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan bruke rutegående transport. For å gjøre det enklere å vurdere behovet for rekvirert transport, er det laget en veileder for rekvirenter. 

Gå til veilederen her

Behandlere plikter å gjøre seg kjent med pasient- og bruker​rettighetslovens regler og retningslinjer for utstedelse av rekvisisjoner. Rekvisisjon​er utstedes under ansvar, jfr. lov om helsepersonell § 6​

Retningslinjer for rekvirering

Rekvisisjon for pasientreise skal bare utstedes til pasienter som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker. 

Mangler det rutegående transport, skal rekvisisjon utstedes av pasientreisekontoret ved at pasienten ringer 05515.

Generelle retningslinjer for rekvirering av pasientreiser

 • Kun godkjent behandler kan rekvirere pasientreiser. 

 • Rekvisisjonen gjelder kun én vei.

 • En rekvisisjon skal alltid opprettes før pasientreisen gjennomføres.

 • Dersom pasienten har spesielle behov, er det viktig at disse blir oppgitt i rekvisisjonen. Pasientreisekontoret vil tilrettelegge reisen ut fra disse opplysningene.

 • Det er mulig å utstede serierekvisisjoner på medisinsk grunnlag. ​

 • Pasientene har ansvar for å avbestille bestilte pasientreiser ved å ringe 05515.

 • Husk å informere pasienten! Gi pasienten beskjed om det har blitt rekvirert pasientreise.

 • Rekvirer transporten så tidlig som mulig, og senest innen kl. 13.00 virkedagen før transporten skal skje. 

Det er utarbeidet en rekvisisjonspraksis, som forklarer arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring av pasientreiser med rekvisisjon.


Pasienter med spesielle behov

Noen pasienter har spesielle behov som det må tas hensyn til under transport.  ​Behandler skal gi pasientreisekontoret beskjed om disse forholdene ved bestilling.

Spesielle behov kan være:

 • Sittestilling
 • Barnesete
 • Rullestol
 • Alene i bil
 • Ledsager

​Sittestilling

Noen pasienter kan ha behov for tilpasset sittestilling i bilen, for eksempel kan behandler bestille at en pasient må sitte eller ligge foran.

Barnesete

Behandler skal oppgi barnets vekt og alder. Vær oppmerksom på følgende ved sikring av barn i drosje:

 • Barn skal alltid sikres i bil, også på korte turer. Det er sjåførens ansvar at barn under 15 år er riktig sikret i bilen
 • Barn under 135 cm eller 36 kg skal alltid bruke godkjent sikringsutstyr tilpasset barnets vekt
 • Barn bør sitte bakovervendt så lenge som mulig, helst opp til 4 år​
 • Det er forbudt med bakovervendt barnesete foran aktiv airbag
 • Barn under 140 cm bør ikke sitte foran aktiv airbag

Elektrisk rullestol

Dersom pasienten sitter i elektrisk rullestol som krever spesialbil, skal behandler opplyse om dette.

Manuell rullestol (sammenleggbar)

Dersom en rullestol ikke får plass i en vanlig personbil, skal dette opplyses om ved bestilling.

Alenebil

Dersom det av helsemessige årsaker er nødvendig for pasienten å være alene i bilen, skal dette dokumenteres i rekvisisjonen. Alenebil kan være nødvendig i tilfeller der hvor pasienten er en fare for seg selv eller andre, eller er svært dårlig.

Ledsager

Utgifter for ledsager dekkes dersom behovet for ledsager er dokumentert av behandler.​

En ledsager må være nødvendig av helsemessige årsaker. Ledsageren skal være nødvendig for selve reisen, ikke for pasientens opphold for øvrig. Vanligvis dekkes reise for én ledsager, men ved behov kan behandler spesifisere at det er nødvendig med to ledsagere på reisen. Det er for eksempel hvis pasienten er særlig pleietrengende, bruker rullestol eller lignende. 

Barn under 18 år kan også ha rett til å ha med to ledsagere på reisen.

Les mer om ledsagers rettigheter på helsenorge.no.

Ventetid og samkjøring

Beregn noe ventetid på reisen. Ventetiden kan variere avhengig av hvor pasientene bor, hvor langt de skal reise, og om flere pasienter skal reise samme veien.

Pasientreisekontoret prøver å samordne reiser når det er mulig. Når flere kjører sammen i drosje eller turvogn, kan ressursene til helseforetakene utnyttes best mulig. 

Ved samkjøring tar pasientreisekontoret hensyn til spesielle behov som behandleren har skrevet på rekvisisjonen.​

Det lokale pasientreisekontoret kan kontaktes på 05515 ved spørsmål​ om samkjøring og ventetid.​

Ny systemløsning for pasientreiser

Pasientreisers nye system vil automatisere og effektivisere planleggingen av pasientreiser. Systemet kan identifisere turer som er egnet til samkjøring, og bidra til å optimalisere kjøreruter ut i fra geografi, pasientens behov og kjøretøyenes kapasitet. 

Det nye planleggingssystemet skal 

 • gi god systemstøtte for planlegging av kjøreruter 

 • bedre beregne tid og distanse i kjøreruter 

 • redusere behovet for kommunikasjon via telefon 

 • sikre god kvalitet og forutsigbarhet for pasientene 

Det er kun pasientreisekontorene som skal ta i bruk det nye planleggingssystemet. Rekvirenter skal fortsette å rekvirere i NISSY. 

Du trenger kun å registrere oppmøtetidspunkt

Husk at du alltid må skrive tidspunkt for når pasienten skal møte på behandlingsstedet, og ikke når behandlingsstimen starter. For eksempel: Har pasienten time kl. 10.00, men skal møte 30 minutter før timen for å ta prøver, eller skifte før fysioterapibehandlingen starter, er korrekt oppmøtetid 09.30. 

Innføring av nytt system

Det nye systemet innføres regionsvis. Oppstart er i Helse Midt-Norge i september 2019. De andre helseregionene tar i bruk systemet frem mot sommeren 2020. Det kan oppstå noen utfordringer i begynnelsen. 

Pasientreisers fokus er at alle pasienter skal komme seg til behandling i tide, og blir hentet innen rimelig tid etter behandlingen. Ta gjerne kontakt med Pasientreiser hvis du har spørsmål.

Rutetider for Helseekspressen og helsebussen

Helseekspressene og helsebussene er spesialbygget for pasienter som skal til behandling, og organiseres av de lokale pasientreisekontorene.

Servicetilbudene i bussene varierer. De fleste bussene har ekstra god plass for å sikre god komfort, og i flere av bussene er det helsepersonell eller en bussvert til stede. Noen av bussene har plass til bårer og har medisinsk ekstrautstyr tilsvarende ambulanser om bord.

​Se tidtabeller ​for Helseekspressen og Helsebussen (helsenorge.no)​​​​Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.