Rekvirere transport

Rekvisisjon for pasientreise skal bare utstedes til pasienter som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker.

Bestill ny bruker/behandlingssted i NISSY

For å rekvirere en pasientreise, må du som behandler ha en bruker i systemet for rekvirering. I tillegg må behandlingsstedet du jobber ved være registrert.

Bestill ny bruker/behandlingssted i NISSY her 

Slik rekvireres transport

Pasientreiser kan rekvireres elektronisk eller via telefon.

Elektronisk rek​visisjon

Behandlere som er tilknyttet helsenettet til Norsk Helsenett kan rekvirere pasientreiser elektronisk.

Løsningen gir rask og sikker formidling av informasjon fra behandler til transportør. Du kan rekvirere i pasientreisers eget system for elektronisk rekvirering, NISSY.​ Det er også mulig å rekvirere via mange av de største journalsystemene.

Ta kontakt med lokalt pasientreisekontor på 05515 ved spørsmål om  rekvirering. Pasientreisekontoret vil hjelpe med nødvendig informasjon som oppsett, bruker-ID og passord. 

I de tilfellene behandleren ikke har tilgang til elektronisk rekvirering, for eksempel ved nedetid i systemet eller ved hjemmebesøk, skal rød papirrekvisisjon benyttes som reserveløsning.

For spørsmål om oppsett og teknisk løsning i behandlerens journalsystem, må den aktuelle systemleverandøren kontaktes. 


Telefonrek​visisjon

Behandlere som ikke kan benytte ele​​ktronisk rekvisisjon, eller som har et lite antall rekvisisjoner, kan ringe Pasientreiser på telefon 05515. ​Flere pasientreisekontor har egne tastevalg for behandlere, som skal sikre raskt svar.

Brukermanualer

​Se brukermanualer for elektronisk rekvirering​​​​


Hvem kan rekvirere transport?

Pasientens behandler, for eksempel: 

 • Lege

 • Psykolog

 • Jordmor

 • Helsesøster

 • Fysioterapeut

 • Kiropraktor

 • Logoped

 • Audiopedagog

 • Ortoptist

 • Tannlege 

 • Oversykepleier

 • Avdelingssykepleier

 • Faglig ansvarlig på røntgenavdeling eller laboratorium på sykehus

 • Tannlege og tannpleier, når det gis behandling Helfo yter refusjon for

 • Ansatte i helse- og omsorgstjenesten ved reise til institusjon som yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Det er kun de ansvarlige behandlerne som kan attestere behovet for rekvirert transport, selv om for eksempel helsesekretær fyller ut selve rekvisisjonen.

Hv​em utsteder rekvisisj​​​on​e​​n?

Hovedregelen er at behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon til førstegangsbehandling hos spesialisthelsetjenesten når det rekvireres på medisinsk grunnlag. ​

Det kan forekomme unntak for reiser til noen typer behandlinger i enkelte områder. Ta kontakt med lokalt pasientreisekontor på telefon 05515 ved spørsmål om rekvirering og rekvisisjonspraksis.

Veileder for rekvirenter

Behandlere kan utstede rekvisisjon til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan bruke rutegående transport. For å gjøre det enklere å vurdere behovet for rekvirert transport, er det laget en veileder for rekvirenter. 

Gå til veilederen her

Behandlere plikter å gjøre seg kjent med pasient- og bruker​rettighetslovens regler og retningslinjer for utstedelse av rekvisisjoner. Rekvisisjon​er utstedes under ansvar, jfr. lov om helsepersonell § 6​

Retningslinjer for rekvirering

Rekvisisjon for pasientreise skal bare utstedes til pasienter som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker. 

Mangler det rutegående transport, skal rekvisisjon utstedes av pasientreisekontoret ved at pasienten ringer 05515.

Generelle retningslinjer for rekvirering av pasientreiser

 • Kun godkjent behandler kan rekvirere pasientreiser. 

 • Rekvisisjonen gjelder kun én vei.

 • En rekvisisjon skal alltid opprettes før pasientreisen gjennomføres.

 • Dersom pasienten har spesielle behov, er det viktig at disse blir oppgitt i rekvisisjonen. Pasientreisekontoret vil tilrettelegge reisen ut fra disse opplysningene.

 • Det er mulig å utstede serierekvisisjoner på medisinsk grunnlag. ​

 • Pasientene har ansvar for å avbestille bestilte pasientreiser ved å ringe 05515.

 • Husk å informere pasienten! Gi pasienten beskjed om det har blitt rekvirert pasientreise.

 • Rekvirer transporten så tidlig som mulig, og senest innen kl. 13.00 virkedagen før transporten skal skje. 

Det er utarbeidet en rekvisisjonspraksis, som forklarer arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring av pasientreiser med rekvisisjon.


Pasienter med spesielle behov

Noen pasienter har spesielle behov som det må tas hensyn til under transport.  ​Behandler skal gi pasientreisekontoret beskjed om disse forholdene ved bestilling.

Spesielle behov kan være:

 • Sittestilling
 • Barnesete
 • Rullestol
 • Alene i bil
 • Ledsager

​Sittestilling

Noen pasienter kan ha behov for tilpasset sittestilling i bilen, for eksempel kan behandler bestille at en pasient må sitte eller ligge foran.

Barnesete

Behandler skal oppgi barnets vekt og alder. Vær oppmerksom på følgende ved sikring av barn i drosje:

 • Barn skal alltid sikres i bil, også på korte turer. Det er sjåførens ansvar at barn under 15 år er riktig sikret i bilen
 • Barn under 135 cm eller 36 kg skal alltid bruke godkjent sikringsutstyr tilpasset barnets vekt
 • Barn bør sitte bakovervendt så lenge som mulig, helst opp til 4 år​
 • Det er forbudt med bakovervendt barnesete foran aktiv airbag
 • Barn under 140 cm bør ikke sitte foran aktiv airbag

Elektrisk rullestol

Dersom pasienten sitter i elektrisk rullestol som krever spesialbil, skal behandler opplyse om dette.

Manuell rullestol (sammenleggbar)

Dersom en rullestol ikke får plass i en vanlig personbil, skal dette opplyses om ved bestilling.

Alenebil

Dersom det av helsemessige årsaker er nødvendig for pasienten å være alene i bilen, skal dette dokumenteres i rekvisisjonen. Alenebil kan være nødvendig i tilfeller der hvor pasienten er en fare for seg selv eller andre, eller er svært dårlig.

Ledsager

Utgifter for ledsager dekkes dersom behovet for ledsager er dokumentert av behandler.​

En ledsager må være nødvendig av helsemessige årsaker. Ledsageren skal være nødvendig for selve reisen, ikke for pasientens opphold for øvrig. Vanligvis dekkes reise for én ledsager, men ved behov kan behandler spesifisere at det er nødvendig med to ledsagere på reisen. Det er for eksempel hvis pasienten er særlig pleietrengende, bruker rullestol eller lignende. 

Barn under 18 år kan også ha rett til å ha med to ledsagere på reisen.

Les mer om ledsagers rettigheter på helsenorge.no.

Ventetid og samkjøring

Beregn noe ventetid på reisen. Ventetiden kan variere avhengig av hvor pasientene bor, hvor langt de skal reise, og om flere pasienter skal reise samme veien.

Pasientreisekontoret prøver å samordne reiser når det er mulig. Når flere kjører sammen i drosje eller turvogn, kan ressursene til helseforetakene utnyttes best mulig. 

Ved samkjøring tar pasientreisekontoret hensyn til spesielle behov som behandleren har skrevet på rekvisisjonen.​

Det lokale pasientreisekontoret kan kontaktes på 05515 ved spørsmål​ om samkjøring og ventetid.​


Egenandel

Pasienten må betale en egenandel hver reisevei, hvis vedkommende ikke har frikort eller har fritak fra å betal egenandel. Det vil si at hvis pasienten reiser tur-retur, må vedkommende betale to egenandeler.

Noen pasienter har fritak fra å betale egenandel. Se oversikt over hvem som har fritak fra å betal egenandel her.

Ny systemløsning for pasientreiser

I 2020 skal det tas i bruk et nytt system for planlegging av rekvirerte pasientreiser. Det er kun pasientreisekontorene som skal bruke det nye planleggingssystemet. Behandlere skal fremdeles rekvirere reiser i NISSY, men det nye systemet vil medføre noen mindre endringer for rekvirentene.

Det nye systemet vil automatisere og effektivisere planleggingen av pasientreiser. Systemet kan identifisere turer som er egnet til samkjøring, og bidra til å optimalisere kjøreruter ut i fra geografi, pasientens behov og kjøretøyenes kapasitet. 

Det nye planleggingssystemet skal 

 • gi god systemstøtte for planlegging av kjøreruter 
 • bedre beregne tid og distanse i kjøreruter 
 • redusere behovet for kommunikasjon via telefon 
 • sikre god kvalitet og forutsigbarhet for pasientene 

Endringer for rekvirenter
Rekvirenter vil oppleve noen mindre endringer. Disse er i hovedsak:

 • Fordi NISSY vil hente status på rekvisisjoner fra det nye systemet, vil noen av rekvisisjonsstatusene ha endrede navn.
 • Rekvirenter skal ikke lenger registrere hentetidspunkt, kun tidspunkt for når pasienten skal møte på behandlingsstedet. For eksempel: Har pasienten time kl. 12:30, men skal møte 30 minutter før timen for å ta prøver, er korrekt oppmøtetidspunkt 12:00. Systemet vil så beregne et tidsvindu for når pasienten skal bli hentet.
 • Mindre endringer på utseendet i bestillingsbildet i NISSY.

Innføring av nytt system

Det nye systemet innføres regionsvis, med oppstart i Helse Midt-Norge vinteren 2020.

Det kan oppstå noen utfordringer i begynnelsen, men Pasientreisers fokus er at alle pasienter skal komme seg til behandling i tide, og blir hentet innen rimelig tid etter behandlingen. Ta gjerne kontakt med Pasientreiser hvis du har spørsmål.

Rutetider for Helseekspressen og helsebussen

Helseekspressene og helsebussene er spesialbygget for pasienter som skal til behandling, og organiseres av de lokale pasientreisekontorene.

Servicetilbudene i bussene varierer. De fleste bussene har ekstra god plass for å sikre god komfort, og i flere av bussene er det helsepersonell eller en bussvert til stede. Noen av bussene har plass til bårer og har medisinsk ekstrautstyr tilsvarende ambulanser om bord.

​Se tidtabeller ​for Helseekspressen og Helsebussen (helsenorge.no)​​​​Fant du det du lette etter?