Helsenorge

Bestille ny bruker eller nytt behandlingssted i NISSYHelsepersonell som er tilknyttet helsenettet til Norsk Helsenett​ kan bestille brukertilgang eller opprette et nytt behandlingsted i NISSY. ​

Skjema for opprettelse av bruker i NISSY.pdf

Skjema for opprettelse av nytt behandlingssted i NISSY​.pdf

​​

For hjelp og veiledning, ring 05515.  

T
ilgangsstyring
Formålet med tilgangsstyring i NISSY er å sikre at helse- og personopplysninger kun er tilgjengelig etter tjenstlig behov.

Dette innebærer at

  • brukere autentiseres på en betryggende måte
  • tilganger tildeles, administreres, kontrolleres og fjernes
  • tilganger er personlig og rollebasert ​
Alle virksomheter i helse-, omsorgs- og sosialsektoren skal sikre at tilgang til helse- og personopplysninger bare gis i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid, og i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Personlig brukernavn

Alle brukere av fagsystemet NISSY skal autoriseres, det vil si at brukerne tildeles et personlig brukernavn. Det er ikke tillatt å bruke et felles brukernavn.

Brukerpassordet er personlig og tilhører kun den aktuelle bruker, og skal av sikkerhetsmessige grunner ikke gjøres kjent for andre. Det skal derfor ikke brukes felles passord.

Personopplysninger registreres

Når det opprettes bruker i NISSY, registreres det personopplysninger om brukeren. Pasientreiser HF, som eier og drifter NISSY, bruker disse opplysningene for å identifisere brukeren og administrere brukerens konto. Som en del av administrasjonen logges alle aktiviteter på kontoen. Disse dataene brukes til å følge opp at vilkår for bruk av systemet overholdes. Opplysningene kan deles med brukerens arbeidsgiver og leverandører etter skriftlig avtale med Pasientreiser HF.​​​ ​

Passord må byttes jevnlig

Passordet må være mellom 5 og 10 tegn langt, og det må inneholde både tall og bokstaver. Norske bokstaver kan ikke benyttes (æ, ø, å). Det er ikke tillatt å bruke det samme som de tre siste brukte passordene. Passordet varer i 180 dager. Man får melding om å bytte passord 14 dager før passordet utløper. Hvis man ikke bytter passord, vil man bli utestengt.

Hvis man skriver inn feil passord mer enn tre ganger, blir man utestengt, og må kontakte pasientreisekontoret.
Interne overflyttinger, permisjoner og fratredelser som medfører endring i eksisterende tilgangsrettigheter for brukere må meldes umiddelbart til pasientreisekontoret.​
Fant du det du lette etter?