HELSENORGE

Søknadsmuligheter

I utgangspunktet planlegger og gjennomfører pasienten reisen selv, og søker om å få dekket reiseutgiftene sine i etterkant.

​​​to damer ser på ipad 

Foto: Pasientreiser HF, Max Emanuelson

Søknadsmuligheter

Pasienter og ledsagere kan  søke om å få dekket reiseutgiftene og se status og vedtak i egen sak på helsenorge.no eller med skjema for reiseregning​ på papir.

Søk på helsenorge.no

Søk på papir

Les om dokumentasjonskrav ved pasientreiser uten rekvisisjon her

Skjemaer for offentlige instanser

Når kommune, fylkeskommune eller stat har dekket utgifter for kvalifisert ledsager, kan beløpet utbetales direkte til kommune, fylkeskommune eller stat.

Da må ett av disse søknadsskjemaene brukes:


Skjema for ledsagelse av ansatte i kommunen​​

​Kvalifisert ledsager på reisen vil si en ledsager som kan gi medisinsk behandling om nødvendig. Eksempler på dette er sykepleier, lege, fysioterapeut og jordmor. Under visse omstendigheter kan også andre bli regnet som kvalifisert ledsager, som for eksempel politi, spesiallærer, døvetolk og tolk.Fant du det du lette etter?