Elektronisk rekvisisjon

Dette er en oversikt over hvordan en elektronisk rekvisisjon i NISSY lages, og hvordan bestillingen sendes til pasientreisekontoret. Ta kontakt med det lokale pasientreisekontoret på 05515 ved behov for opplæring i bruk av NISSY.

Velg Ny rekvisisjon fra startsiden i NISSY. Herfra følges stegene ved å klikke på de ulike stegene øverst i bildet eller velge Neste. I høyre meny ses et oppsummert bilde av hva som er gjort så langt.

Vær oppmerksom på at en feil i en elektronisk rekvisisjon kan generere feil type transport for pasienten. Vær derfor nøye med utfyllingen!

Steg 1: Rekvirent og behandlingssted

Ny rekvirent:  Re​kvirent-ID må benyttes for å registrere elektroniske rekvisisjoner. Ta kontakt med lokalt pasientreisekontor for å opprette ny bruker eller ved behov for nytt passord.

Bestill ny brukertilgang til NISSY / registrer nytt behandlingsted her 

Bytt rekvirent: Tast inn rekvirent-ID, og trykk Hent rekvirent

Bytt rekvirentpassord: Skriv inn det gamle passordet, og bekreft det nye passordet ved å skrive det to ganger. Passordet må inneholde minst 5 og maks 10 tegn (tall og bokstaver).​

Behandlingssted: Ved første gangs pålogging må riktig behandlingssted velges. Hvis en rekvirent har vært pålogget tidligere vil behandlingsstedet følge rekvirenten (Kryss av for Sett som standard behandlingssted for rekvirent). ​

Steg 2: Pasient

Tast inn personnummer til pasient og trykk Hent pasient. Hvis rekvirenten ikke kjenner pasientens personnummer, velges Søk pasient. Deretter taster rekvirenten inn pasientens fulle navn og hjemkommune, eller pasientens fulle navn og fødselsdato. Hvis pasienten ikke har personnummer, velges Ny pasient, dataene fylles inn. Ny pasient kan være pasienter med duff-nummer, d-nummer, utenlandske turister eller nyfødte.

Egenandel: Det vil bli gjort oppslag mot Frikortregisteret for å sjekke om pasienten har frikort. Dersom pasienten har frikort eller er under 16 år vil egenandelen automatisk bli satt til 0. Dersom det er andre grunner til at pasienten skal bli fritatt fra egenandel, for eksempel yrkesskade, må egenandelen settes til 0 manuelt og begrunnelsesfeltet må fylles ut. Her må det ikke skrives personsensitive opplysninger, kun henvisning til §24. Hvis ikke begge feltene er fylt ut vil pasienten bli avkrevd egenandel. 

Steg 3: Reise

Legg inn dato og tidspunkt for behandling (når pasienten har time), og velg OK. Vær oppmerksom på riktig retning for reisen: Til eller Fra behandling. Dersom pasienten har spesielle behov som må ivaretas under transport, legges dette inn i nedtrekksfeltet i neste bilde.

Spesielle behov: Kryss av for hvilke spesielle behov pasienten har. Merk: IKKE skriv opplysninger til transportør her. Opplysninger til transportør skrives i feltet Melding til transportøren når reisen bekreftes. 

Velg OK og kontroller at det er lagt inn korrekt reise, før rekvisisjonen ferdigstilles.

Steg 4: Ferdigstilling

Ferdigstill rekvisisjonen​ ved å velge enkeltreise (krever ingen avkryssing), tur/retur eller serierekvisisjon. Tast inn passord og velg Opprett rekvisisjon.

Bekrefte reisen: Velg Bestill og fyll inn klokkeslettet pasienten er klar fra. Kryss av for riktig transportmiddel. Dersom det er valgt serierekvisisjon, kan rekvirenten opprette og bestille transport i én og samme operasjon.

Opplysninger til pasientreisekontoret eller til transportør skrives i de to neste feltene:

Tilleggsinformasjon: Her skriver rekvirenten melding til pasientreisekontoret. Feltet kan brukes til å informere om spesielle behov pasienten har. Eksempel på slik informasjon er at pasienten ikke må samkjøres av medisinske årsaker.

Melding til transportøren: Her skrives opplysninger som gjør det enklere for sjåføren å hjelpe pasienten, som for eksempel at pasienten skal hentes på avdeling eller at pasienten trenger hjelp med bagasje. Hvis det skal være med barn som har behov​ for barnesete, må opplysninger om barnets vekt eller alder føres inn her. Det er imidlertid viktig at det ikke skrives inn sensitive opplysninger i dette feltet. 

Redigering av elektronisk rekvisisjon: Rekvisisjoner i NISSY kan redigeres, så sant rekvisisjonen ikke har fått status Tildelt eller Akseptert. Ved redigering må rekvirenten huske å bytte til sin egen rekvirent-ID, før det gjør endringer. Skal rekvirenten redigere på en rekvisisjon som har fått status Tildelt eller Akseptert, må pasientreisekontoret kontaktes. Status Tildelt eller Akseptert betyr at drosje/turvogn er bestilt eller at bestillingen er oversendt drosje-/turvognsentralen.​

Det er ulike rutiner for hvor sent en rekvirent kan slette bekreftede turer i systemet. Ved spørsmål om dette, kan lokalt pasientreisekontor kontaktes på 915 05 515. 


Brukermanualer​

​Det er laget brukermanualer og lynguider for å hjelpe helsepersonell med elektronisk rekvirering. Disse kan lastes​ ned i PDF-format ​fra linkene under:​

Oppdateringer​ i NISSY

Fant du det du lette etter?